Samfunnssikkerhet

Innsatsledere kan dirigere redningsoperasjoner lettere ved hjelp av bilder fra luften slik at redningslag raskere og enklere kan håndtere nødsituasjoner.

Stikkord

  • Søk og redning
  • Brann
  • Politi
  • Beredskap og krisehåndtering

Kontakt oss

Ta kontakt angående ditt prosjekt. En god dialog er alltid viktig for å komme frem til den beste løsningen. Du kan enten henvende deg via skjemaet under, eller ta direkte kontakt med Gunnar Inge Gusdal i vårt DJI Enterprise team.