Landbruk

Data fanget fra luften med ulike sensorer gir bøndene muligheten til å optimalisere sin drift, oppdage trussler raskere og inspisere sine områder med høy kvalitet på dokumentasjonen.

Stikkord

  • Inspeksjon
  • Vanning og drenering
  • Sprøyting (pr. dd ikke tillatt i Norge)
  • Søk/telling av dyr

Kontakt oss

Ta kontakt angående ditt prosjekt. En god dialog er alltid viktig for å komme frem til den beste løsningen. Du kan enten henvende deg via skjemaet under, eller ta direkte kontakt med Gunnar Inge Gusdal i vårt DJI Enterprise team.