Infrastruktur

Bruk droner til å visualisere prosjekter i mange ulike formater for å sikre at utviklingen blir som planlagt og for å oppdage eventuelle problemer tidlig i prossessen.

Stikkord

  • Transport
  • Gruvedrift
  • Inspeksjon

Kontakt oss

Ta kontakt angående ditt prosjekt. En god dialog er alltid viktig for å komme frem til den beste løsningen. Du kan enten henvende deg via skjemaet under, eller ta direkte kontakt med Gunnar Inge Gusdal i vårt DJI Enterprise team.