Bygg og anlegg

Hold kontroll på progresjonen og lagre viktig data for senere rapportering gjennom hele prossessen ved hjelp av mapping, slik at man enklere kan kontrollere komplekse prosjekter med ulike underleverandører.

Stikkord

  • Planlegging
  • Konstruksjon
  • Inspeksjon

Kontakt oss

Ta kontakt angående ditt prosjekt. En god dialog er alltid viktig for å komme frem til den beste løsningen. Du kan enten henvende deg via skjemaet under, eller ta direkte kontakt med Gunnar Inge Gusdal i vårt DJI Enterprise team.